Skýrsla um stöðu skapandi greina á Íslandi

02. nóv 2012

Skýrslan, Skapandi greinar – sýn til framtíðar, var kynnt þann 19. október s.l. í Hörpu en í henni er greint frá aðkomu hins opinbera að skapandi greinum á Íslandi.

Skýrslan er unnin af starfshópi á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis, utanríkisráðuneytis, Íslandsstofu og Samtökum skapandi greina. Hún fjallar um hvernig hið opinbera, ríki og sveitarfélög, haga stuðningi sínum við skapandi greinar með lagasetningu, stjórnsýslu, fjárveitingum og fjárfestingu í menntun, rannsóknum og innviðum.

Gerð er grein fyrir þeirri stefnu sem fyrir liggur og fjallað um hvernig hún hefur verið framkvæmd. Á grundvelli þessara upplýsinga leggur starfshópurinn fram 19 tillögur að bættu starfsumhverfi skapandi greina. Í tillögum sínum leggur starfshópurinn áherslu á að skapandi greinar séu atvinnugrein sem snerti mörg svið atvinnulífs, menningarlífs og mannlífs. Því sé mikilvægt að tryggja þverfaglegt samstarf stjórnsýslu, atvinnulífs og menningarlífs til þess að stuðla að uppbyggingu greinarinnar.

Á vef hönnunarmiðstöðvar Íslands má lesa skýrsluna í heild sinni: http://www.honnunarmidstod.is/Frettir/Lesafrett/2838

Fleiri fréttir