Starfsreglur og markmið

I. Sviðslistasamband Íslands stendur fyrir glæsilegri, fagmannlegri og skemmtilegri uppskeruhátíð í lok leikársins, í júní ár hvert.

II. Hátíðin er samstarfsverkefni félaga, samtaka og stofnana innan vébanda Sviðslistasambandsins.

III. Á hátíðinni eru sviðsverk og útvarpsverk verðlaunuð og listamönnum veittar viðurkenningar fyrir framúrskarandi árangur í sviðslistum á liðnu leikári.

IV. Verðlaunahátíðin nefnist: GRÍMAN - ÍSLENSKU SVIÐSLISTAVERÐLAUNIN.

V. Markmið Grímunnar - Íslensku sviðslistaverðlaunanna eru:

• Að auka fagmennsku og sérhæfingu innan sviðslista og stuðla að metnaðarfullum vinnubrögðum þeirra er starfa við sviðslistir með það að leiðarljósi að auka gildi, sýnileika og hróður sviðslista á Íslandi.

• Að skapa ferskan vettvang til þess að kynna íslenskt leikhús enn frekar fyrir almenningi með því að gera upp leikárið í fjölmiðlum og kynna það sem uppúr stendur hverju sinni.

• Að standa fyrir klassískri verðlaunahátíð þar sem sigurvegarar hvers verðlaunaflokks eru hylltir af starfsfélögunum og kynntir almenningi með stuðningi fjölmiðla.

• Að standa fyrir uppskeruhátíð sviðslistanna í lok leikársins.

1. SKIPULAG

1.1. Eigandi og framkvæmdaaðili Grímunnar - Íslensku sviðslistaverðlaunanna er Sviðslistasamband Íslands, Lindargötu 6, 101 Reykjavík, kt. 671077-0599.

1.2. Starfsár Íslensku sviðslistaverðlaunanna hefst 21. maí ár hvert og lýkur 20. maí ár hvert.

1.3. Málefni Íslensku sviðslistaverðlaunanna skulu tekin til umfjöllunar á aðalfundi Sviðslistasambands Íslands sem haldinn er einu sinni á ári, fyrir lok febrúar. Rétt til setu á aðalfundi hafa fulltrúar þeirra aðila (samtaka og félaga) sem eiga fasta aðild að Sviðslistasambandi Íslands (fulltrúaráð Sviðslistasambands Íslands).

1.4. Reikningar Íslensku sviðslistaverðlaunanna eru lagðir fram á aðalfundi Sviðslistasambands Íslands og heyrir fjárhagur Íslensku sviðslistaverðlaunanna undir Sviðslistasamband Íslands, stjórn og gjaldkera þess.

1.5. Stjórn Sviðslistasambands Íslands gegnir jafnframt stöðu stjórnar Íslensku sviðslistaverðlaunanna, er kjörin á aðalfundi Sviðslistasambandsins og fer með æðsta ákvörðunarvald í málefnum Grímunnar.

1.6. Stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna ræður framkvæmdaaðila sem annast undirbúning verðlaunahátíðarinnar, hefur umsjón með valferlinu og skipuleggur kynningu á tilnefningum í fjölmiðlum. Framkvæmdaaðilinn heldur lista yfir þau sviðsverk sem koma til álita, annast tengsl við leikhús og sviðslistahópa sem og tengsl við meðlimi valnefndar.

1.7. Stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna er, ásamt framkvæmdaaðila, framkvæmdanefnd sem hefur yfirumsjón með undirbúningi, skipulagi og framkvæmd Íslensku sviðslistaverðlaunanna. Nefndin gegnir jafnframt hlutverki kjörstjórnar.

2. VERÐLAUNAFLOKKAR

2.1. Verðlaunaflokkar eru tuttugu, í fjórtán þeirra er verðlaunahafi kjörinn af valnefnd sviðsverka, en í hinum sex er verðlaunahafi kjörinn eða valinn með öðrum hætti.

2.2. Í tveimur flokkum eru sviðsuppfærslur í heild sinni verðlaunaðar, en það eru flokkarnir SÝNING ÁRSINS og BARNASÝNING ÁRSINS.

2.3. Í fjórtán flokkum eru einstakir listamenn verðlaunaðir fyrir framlag sitt til sviðsverka.

2.4. Verðlaunaflokkur telst gildur ef í honum koma fram tillögur um að minnsta kosti sjö sviðsverk eða listamenn. Að öðrum kosti fellur sá verðlaunaflokkur niður það árið. Ef tillögurnar eru sjö, átta eða níu skulu tilnefningar vera þrjár. Til þess að tilnefningar geti orðið fimm, þurfa að vera að minnsta kosti tíu tillögur um sviðsverk eða listamenn.

2.5. Verðlaunahafi er kjörinn af valnefnd sviðsverka í eftirfarandi flokkum:

SÝNING ÁRSINS Veitt leikhússstjóra leikhúss eða forsvarsmanni sviðslistahóps fyrir hönd allra þeirra er störfuðu við uppfærsluna. Í þessum flokki koma allar sviðsuppfærslur til álita sem frumsýndar hafa verið af atvinnuleikhúsum eða sviðslistahópum atvinnumanna á starfsárinu á Íslandi og falla ekki undir annan verðlaunaflokk.

LEIKRIT ÁRSINS
Veitt höfundi/höfundum fyrir leikrit sem frumflutt var á leikárinu. Afleidd leikverk, s.s. leikgerðir eftir skáldsögum, kvikmyndahandritum, ljóðum, myndum eða öðru sem áður hefur verið birt, flutt, sýnt eða gefið út , koma einnig til greina í þessum flokki.

LEIKSTJÓRI ÁRSINS
Veitt leikstjóra fyrir leikstjórn á sviðsverki.

LEIKARI ÁRSINS Í AÐALHLUTVERKI
Veitt leikara fyrir leik í aðalhlutverki.

LEIKKONA ÁRSINS Í AÐALHLUTVERKI
Veitt leikkonu fyrir leik í aðalhlutverki.

LEIKARI ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI
Veitt leikara fyrir leik í aukahlutverki.

LEIKKONA ÁRSINS Í AUKAHLUTVERKI
Veitt leikkonu fyrir leik í aukahlutverki.

LEIKMYND ÁRSINS
Veitt höfundi leikmyndar fyrir frumsýnda leikmynd.

BÚNINGAR ÁRSINS
Veitt höfundi búninga fyrir frumsýnda búninga.

LÝSING ÁRSINS
Veitt höfundi lýsingar fyrir frumsýnda lýsingu.

TÓNLIST ÁRSINS
Veitt höfundi tónlistar fyrir frumflutta tónlist.

HLJÓÐMYND ÁRSINS
Veitt höfundi hljóðmyndar

SÖNGVARI ÁRSINS
Veitt söngvara fyrir söng.

DANS - OG SVIÐSHREYFINGAR ÁRSINS
Veitt höfundi dans – og sviðhreyfinga fyrir frumfluttar dans- og sviðhreyfingar

2.6. Verðlaunahafi er kjörinn með öðrum hætti í eftirfarandi flokkum:

DANSARI ÁRSINS
Kjörinn af valnefnd dansverka. Veitt dansara fyrir dans í frumfluttu dansverki. Nánar er greint frá tilhögun þessa kjörs í fjórða kafla.

DANSHÖFUNDUR ÁRSINS
Kjörinn af valnefnd dansverka. Veitt danshöfundi fyrir kóreógrafíu í frumfluttu dansverki. Nánar er greint frá tilhögun þessa kjörs í fjórða kafla.

BARNASÝNING ÁRSINS
Kjörin af valnefnd barnaverka. Veitt leikhússstjóra leikhúss eða forsvarsmanni sviðslistahóps fyrir hönd allra þeirra er störfuðu við uppfærsluna. Í þessum flokki koma allar sviðsuppfærslur til álita sem frumsýndar hafa verið af atvinnuleikhúsum eða sviðslistahópum atvinnumanna á starfsárinu á Íslandi og eru sérstaklega ætlaðar til sýninga fyrir börn og/eða unglinga. Nánar er greint frá tilhögun þessa kjörs í fimmta kafla.

ÚTVARPSVERK ÁRSINS
Kjörin af valnefnd útvarpsverka. Veitt leikstjóra útvarpsleikrits fyrir hönd allra Þeirra er störfuðu við upptöku verksins. Í þessum flokki koma öll útvarpsverk til álita sem frumflutt hafa verið í Útvarpsleikhúsi Ríkisútvarpsins á starfsárinu og forsvarsmenn Útvarpsleikhússins kjósa að leggja fram. Nánar er greint frá tilhögun þessa kjörs í sjötta kafla.

HEIÐURSVERÐLAUN SVIÐSLISTASAMBANDS ÍSLANDS
Handhafar heiðursverðlauna eru útnefndir af stjórn Sviðslistasambands Íslands. Verðlaunin eru veitt einstaklingum er þykja hafa skilað framúrskarandi ævistarfi í þágu sviðslista á Íslandi. Í aðdraganda verðlaunahátíðarinnar, á vorin ár hvert, auglýsir stjórn Leiklistarsambands Íslands eftir tilnefningum frá fulltrúaráði Sviðslistasambands Íslands. Handhafi heiðursverðlauna er valinn úr hópi þeirra er tilnefningu hljóta.

SPROTI ÁRSINS
Nýsköpunarverðlaun veitt einstaklingi eða hóp fyrir frumleika eða framúrskarandi nýbreytni á árinu. Allir meðlimir í valnefndum Grímunnar tilnefna 3 einstaklinga eða hópa í forvali. Í aðalvali velja meðlimir valnefnda úr þeim 5 sem hlutu flest atkvæði í forvali.

3. VALNEFND SVIÐSVERKA

3.1. Valnefnd sviðsverka er skipuð alls 21 fulltrúa frá 10 fagfélögum, samtökum og stofnunum sem starfa innan vébanda Sviðslistasambands Íslands, tveimur fagfélögum utan SSÍ auk þess sem SSÍ skipar sjálft tvo fulltrúa.

3.2. Fjöldi fulltrúa skiptist með eftirfarandi hætti:


Sviðslistasamband Íslands (SSÍ)
2 fulltrúar

Félag íslenskra leikara (FÍL)
2 fulltrúar

Félag íslenskra leikara - 5. deild (FÍL)
1 fulltrúi

Félag Leikmynda- og búningahöfunda (FLB)
1 fulltrúi

Félag leikstjóra á Íslandi (FLÍ)
2 fulltrúar

Félag leikskálda og handritshöfunda (FLH)
1 fulltrúi

Félag tæknifólks í rafiðnaði (FTR)
1 fulltrúi

Félag íslenskra hljómlistarmanna (FÍH) - með fyrirvara um samþykki stjórnar FÍH
1 fulltrúi

Félag íslenskra tónlistarmanna (FÍT)
1 fulltrúi

Þjóðleikhúsið
2 fulltrúar

Leikfélag Reykjavíkur (LR)
2 fulltrúar

Bandalag sjálfstæðra leikhúsa (SL)
2 fulltrúar

Leikfélag Akureyrar (LA)
1 fulltrúi

Íslenska óperan (ÍÓ)
1 fulltrúi

Íslenski dansflokkurinn (ÍD)
1 fulltrúi


3.3. Stjórnir þeirra félaga sem eiga fulltrúa í valnefnd skulu skipa fulltrúa sína á fyrsta stjórnarfundi í maí ár hvert og senda stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna lista yfir nöfn fulltrúanna um leið og þeir hafa verið skipaðir eða í síðasta lagi í lok maí ár hvert.

3.4. Leitast skal við að velja til setu í valnefndum listamenn, fræðimenn og/eða menningarlega sinnað áhugafólk um listir með víðtæka þekkingu á sviðslistum samtímans og/eða haldbæra fagþekkingu á eigin listgrein.

3.5. Forðast skal í lengstu lög að velja fulltrúa sem tengjast sýningum leikársins of nánum böndum, t.a.m. leikhússtjóra, leiklistarráðunauta leikhúsa, forsvarsmenn sviðslistahópa eða helstu listrænu stjórnendur sýninga. Hafa ber í huga úthlutanir leiklistarráðs og annarra sjóða sem og dagskrár leikhúsanna.

3.6. Eigi skal velja þá er fjalla um sviðslistir á opinberum vettvangi, gagnrýnendur fjölmiðla né blaðamenn sem skrifa og fjalla um sviðslistir, enda markmið verðlaunanna að vera vettvangur fyrir sviðslistafólk að verðlauna hvert annað á faglegum grundvelli.

3.7. Að öðru leyti er stjórnum félaganna í sjálfsvald sett hverjir veljast sem fulltrúar í valnefndinni en skulu þó hafa vanhæfisákvæði 7. greinar til hliðsjónar við val á fulltrúum.

3.8. Stjórnir þessara aðila ráða sjálfar hvort þær greiði fulltrúum sínum fyrir þeirra störf eður ei og er það samningsatriði hverju sinni.

3.9. Nefndarmenn skulu sjá 65% þeirra verka sem falla undir “talin verk” – til að öðlast rétt til að kjósa í Grímunni. Talin verk teljast þau verk sem eru sýnd í samfelldu sýningartímabili sem nær yfir 14 daga eða meira.

3.10. Hverjum valnefndarmanni ber að sinna starfi sínu af heiðarleika og metnaði. Þeir eiga ekki að bera saman bækur sínar né samræma niðurstöðu valnefndarinnar, heldur taka ákvarðanir í samræmi við eigin smekk um gæði sviðsverka og meta framlag listamanna út frá eigin sannfæringu, skoðunum og innsæi.

3.11. Sérhver valnefndarmaður skrifar undir yfirlýsingu um að vinna af samviskusemi eftir reglum þessum og í samræmi við markmið og gildi Íslensku sviðslistaverðlaunanna.

4. VALNEFND DANSVERKA

4.1. Valnefnd dansverka skal sjá öll dansverk ársins og velja DANSARA ÁRSINS og DANSHÖFUND ÁRSINS úr hópi þeirra er taka þátt í þessum uppfærslum.

4.2. Stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna skal óska eftir átta fulltrúum í valnefnd dansverka frá eftirfarandi þremur aðilum; Félagi íslenskra listdansara, 7. deild Félags íslenskra leikara , Íslenska dansflokknum., Danshöfundafélagi Íslands, Félagi Leikstjóra á Íslandi og Reykjavík Dance Festival

4.3. Stjórnir þessara aðila skulu skipa fulltrúa sína á fyrsta stjórnarfundi í maí ár hvert og senda stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna lista yfir nöfn fulltrúanna um leið og þeir hafa verið skipaðir eða í síðasta lagi í lok maí ár hvert.

4.4. Leitast skal við að velja til setu í valnefndum listamenn, fræðimenn og/eða menningarlega sinnað áhugafólk um listir með víðtæka þekkingu á sviðslistum samtímans og/eða haldbæra fagþekkingu á eigin listgrein.

4.5. Forðast skal í lengstu lög að velja fulltrúa sem tengjast sýningum leikársins of nánum böndum, t.a.m. leikhússtjóra, leiklistarráðunauta leikhúsa, forsvarsmenn sviðslistahópa, eða helstu listrænu stjórnendur sýninga. Hafa ber í huga úthlutanir leiklistarráðs og annarra sjóða sem og dagskrár leikhúsanna.

4.6. Eigi skal velja þá er fjalla um sviðslistir á opinberum vettvangi, gagnrýnendur fjölmiðla né blaðamenn sem skrifa og fjalla um sviðslistir, enda markmið verðlaunanna að vera vettvangur fyrir sviðslistafólk að verðlauna hvert annað á faglegum grundvelli.

4.7. Að öðru leyti er stjórnum félaganna í sjálfsvald sett hverjir veljast sem fulltrúar í valnefndinni en skulu þó hafa vanhæfisákvæði 7. greinar til hliðsjónar við val á fulltrúum.

4.8. Stjórnir þessara aðila ráða sjálfar hvort þær greiði fulltrúum sínum fyrir þeirra störf eður ei og er það samningsatriði hverju sinni.

4.9. Hverjum valnefndarmanni ber að sinna starfi sínu af heiðarleika og metnaði. Þeir eiga ekki að bera saman bækur sínar né samræma niðurstöðu valnefndarinnar, heldur taka ákvarðanir í samræmi við eigin smekk um gæði dansverka og meta framlag listamanna útfrá eigin sannfæringu, skoðunum og innsæi.

4.10. Sérhver valnefndarmaður skrifar undir yfirlýsingu um að vinna af samviskusemi eftir reglum þessum og í samræmi við markmið og gildi Íslensku sviðslistaverðlaunanna

4.11. Fjöldi fulltrúa í valnefnd dansverka skiptist með eftirfarandi hætti:


Félag íslenskra leikara - 7. deild (FÍL) 1 fulltrúi

Félag íslenskra listdansara (FÍLD) 2 fulltrúar

Íslenski dansflokkurinn (ÍD) 2 fulltrúar

Danshöfundafélag Íslands 1 fulltrúi

Félag Leikstjóra á Íslandi 1 fulltrúi

Reykjavík Dance festival 1 fulltrúi


4.12. Framkvæmd kosninga og valferli vegna dansverka skal vera samskonar og valferli valnefndar sviðsverka og fara fram samtímis. Veigamikil álitamál í framkvæmd kosninga sem upp kunna að koma skal vísað aftur til valnefndar dansverka enda er hún æðsta vald í málefnum sem snerta kjör dansara ársins og danshöfunda ársins, líkt og valnefnd sviðsverka er æðsta vald hvað snertir kjör í flokkum sviðsverka.

5. VALNEFND BARNAVERKA

5.1. Valnefnd barnaverka skal sjá allar leiksýningar ársins sem sérstaklega eru ætlaðar börnum og unglingum og velja BARNASÝNINGU ÁRSINS.

5.2. Stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna skal óska eftir fimm fulltrúum í valnefnd barnaverka frá eftirfarandi þremur aðilum; A.S.S.I.T.E.J. á Íslandi, Félagi leikstjóra á Íslandi og Félagi leikskálda og handritshöfunda.

5.3. Stjórnir þessara aðila skulu skipa fulltrúa sína á fyrsta stjórnarfundi í maí ár hvert og senda stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna lista yfir nöfn fulltrúanna um leið og þeir hafa verið skipaðir eða í síðasta lagi í lok maí ár hvert.

5.4. Leitast skal við að velja til setu í valnefndum listamenn, fræðimenn og/eða menningarlega sinnað áhugafólk um listir með víðtæka þekkingu á sviðslistum samtímans og/eða haldbæra fagþekkingu á eigin listgrein.

5.5. Forðast skal í lengstu lög að velja fulltrúa sem tengjast sýningum leikársins of nánum böndum, t.a.m. leikhússtjóra, leiklistarráðunauta leikhúsa, forsvarsmenn sviðslistahópa, eða helstu listrænu stjórnendur sýninga. Hafa ber í huga úthlutanir leiklistarráðs og annarra sjóða sem og dagskrár leikhúsanna.

5.6. Eigi skal velja þá er fjalla um sviðslistir á opinberum vettvangi, gagnrýnendur fjölmiðla né blaðamenn sem skrifa og fjalla um sviðslistir, enda markmið verðlaunanna að vera vettvangur fyrir sviðslistafólk að verðlauna hvert annað á faglegum grundvelli.

5.7. Að öðru leyti er stjórnum félaganna í sjálfsvald sett hverjir veljast sem fulltrúar í valnefndinni en skulu þó hafa vanhæfisákvæði 7. greinar til hliðsjónar við val á fulltrúum.

5.8. Stjórnir þessara aðila ráða sjálfar hvort þær greiði fulltrúum sínum fyrir þeirra störf eður ei og er það samningsatriði hverju sinni.

5.9. Hverjum valnefndarmanni ber að sinna starfi sínu af heiðarleika og metnaði. Þeir eiga ekki að bera saman bækur sínar né samræma niðurstöðu valnefndar, heldur taka ákvarðanir í samræmi við eigin smekk um gæði barnaverka og meta framlag listamanna út frá eigin sannfæringu, skoðunum og innsæi.

5.10. Sérhver valnefndarmaður skrifar undir yfirlýsingu um að vinna af samviskusemi eftir reglum þessum og í samræmi við markmið og gildi Íslensku sviðslistaverðlaunanna.

5.11. Fjöldi fulltrúa í valnefnd barnaverka skiptist með eftirfarandi hætti:


A.S.S.I.T.E.J. á Íslandi 2 fulltrúar

Félag leikskálda og handritshöfunda (FLH) 1 fulltrúi

Félag leikstjóra á Íslandi (FLÍ) 2 Fulltrúar


5.12. Framkvæmd kosninga og valferli vegna barnaverka skal vera samskonar og valferli valnefndar sviðsverka og fara fram samtímis. Veigamikil álitamál í framkvæmd kosninga sem upp kunna að koma skal vísað aftur til valnefndar barnaverka enda er hún æðsta vald í málefnum sem snerta kjör barnaverka, líkt og valnefnd sviðsverka er æðsta vald hvað snertir kjör í flokkum sviðsverka.

6. VALNEFND ÚTVARPSVERKA

6.1. Stjórnendur Útvarpsleikhúss Ríkisútvarpsins skulu velja úr frumfluttum útvarpsleikritum leikársins sjö til tíu útvarpsverk og gera tillögu um að þau geti komið til álita til Íslensku sviðslistaverðlaunanna.

6.2. Valnefnd útvarpsverka skal hlýða á öll útvarpsverk sem Útvarpsleikhúsið gerir tillögu um og velja ÚTVARPSVERK ÁRSINS.

6.3. Stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna skal óska eftir fimm fulltrúum í valnefnd útvarpsverka frá eftirfarandi félögum og samtökum, einum frá hverjum aðila; Félagi leikskálda og handritshöfunda, Félagi leikstjóra á Íslandi, Félagi íslenskra leikara, Tónskáldafélagi Íslands og Sviðslistasambandi Íslands. Stjórnir þessara aðila skulu skipa fulltrúa sína eigi síðar en 1. maí ár hvert eða um leið og fyrir liggur hvaða verk Útvarpsleikhúsið gerir tillögu um.

6.4. Eigi skal skipa neinn sem hefur tekið þátt í flutningi og upptöku viðkomandi verka eða kann að teljast á einhvern hátt til höfunda þeirra.

6.5. Leitast skal við að velja til setu í valnefndum listamenn, fræðimenn og/eða menningarlega sinnað áhugafólk um listir með víðtæka þekkingu á sviðslistum samtímans og/eða haldbæra fagþekkingu á eigin listgrein.

6.6. Eigi skal velja þá er fjalla um sviðslistir á opinberum vettvangi, gagnrýnendur fjölmiðla né blaðamenn sem skrifa og fjalla um sviðslistir, enda markmið verðlaunanna að vera vettvangur fyrir sviðslistafólk að verðlauna hvert annað á faglegum grundvelli.

6.7. Að öðru leyti er stjórnum félaganna í sjálfsvald sett hverjir veljast sem fulltrúar í valnefndinni en skulu þó hafa vanhæfisákvæði 7. greinar til hliðsjónar við val á fulltrúum.

6.8. Stjórnir þessara aðila ráða sjálfar hvort þær greiði fulltrúum sínum fyrir þeirra störf eður ei og er það samningsatriði hverju sinni.

6.9. Hverjum valnefndarmanni ber að sinna starfi sínu af heiðarleika og metnaði. Þeir eiga ekki að bera saman bækur sínar né samræma niðurstöðu valnefndarinnar, heldur taka ákvarðanir í samræmi við eigin smekk um gæði útvarpsverka og meta framlag listamanna út frá eigin sannfæringu, skoðunum og innsæi.

6.10. Sérhver valnefndarmaður skrifar undir yfirlýsingu um að vinna af samviskusemi eftir reglum þessum og í samræmi við markmið og gildi Íslensku sviðslistaverðlaunanna.

6.11. Fjöldi og starfssvið fulltrúa í valnefnd útvarpsverka skiptist með eftirfarandi hætti:


Félag íslenskra leikara (FÍL) 1 leikari

Félag leikskálda og handritshöfunda (FLH) 1 leikskáld

Félag leikstjóra á Íslandi (FLÍ) 1 leikstjóri

Sviðslistasamband Íslands (SSÍ) 1 dramatúrgur

Tónskáldafélag Íslands (TÍ) 1 tónskáld


6.12. Framkvæmd kosninga og valferli vegna útvarpsverka skal vera samskonar og valferli vegna sviðsverka og fara fram samtímis. Veigamikil álitamál í framkvæmd kosninga sem upp kunna að koma skal vísað aftur til valnefndar útvarpsverka enda er hún æðsta vald í málefnum sem snerta kjör útvarpsverka, líkt og valnefnd sviðsverka er æðsta vald hvað snertir kjör í flokkum sviðsverka.

6.13. Útvarpsleikhúsið tekur að sér fjölföldun útvarpsverkanna fyrir meðlimi valnefndar.

7. VANHÆFI

• Tilvonandi fulltrúar meti hæfi sitt til setu í valnefndum út frá samvisku sinni og eftirfarandi vanhæfisákvæðum. Ákvæðin gilda um alla þætti kosninga til Grímunnar; forval, þar sem kosið er um tilnefningar og aðalval, þar sem kosið er um verðlaunahafa.

7.1. Ekki er ætlast til að fulltrúar kjósi sjálfan sig, maka, börn, systkyni, foreldra, tengdabörn né tengdaforeldra.

7.2. Fulltrúi sem starfað hefur við sýningu er kemur til álita á leikárinu, getur ekki kosið þá sýningu í neinum verðlaunaflokki, hvorki í forvali né aðalvali. Tveimur mánuðum fyrir kosningar skulu fulltrúar í valnefndum senda stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna lista yfir allar sýningar sem þeir hafa starfað við á árinu.

7.3. Eftir að kosningu lýkur hefur stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna eftirlit með því að þessum ákvæðum hafi verið fylgt og getur ógilt atkvæði ef vanhæfisákvæðum hefur sannanlega ekki verið hlýtt.

8. VALFERLI

8.1. Forsvarsmenn þeirra sviðsverka sem frumsýnd eru á leikárinu senda stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna nöfn sviðsverkanna sem þeir vilji að komi til álita til Íslensku sviðslistaverðlaunanna og nöfn þeirra listamanna sem þeir vilji að komi til álita í hverjum flokki fyrir sig. Skal þetta gert eigi síðar en í vikunni fyrir frumsýningu verksins. Skulu þá allir starfandi listamenn sem koma að uppfærslunni nefndir, svo lengi sem starfssvið þeirra fellur að einhverjum verðlaunaflokkanna. Nöfn allra sviðsverka og listamanna skulu hafa borist fyrir 1. maí ár hvert.

8.2. Forsvarsmenn sviðsverka sem frumsýnd eru þremur vikum eða skemur fyrir lok starfsársins geta valið hvort uppfærslur þeirra verði lagðar fram á yfirstandandi starfsári eða því næsta.

8.3. Stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna heldur lista yfir öll þau sviðsverk sem koma til álita og þá listamenn sem við þau starfa og falla undir einn eða fleiri verðlaunaflokka.

8.4. Stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna ákveður hverju sinni fyrirkomulag kosninga, hvort þær fari fram bréfleiðis eða á netinu. Hún útbýr kjörgögn sem innihalda sundurliðaða kjörseðla fyrir hvern verðlaunaflokk og sendir þau til allra meðlima valnefndar. Kjörseðlarnir innihalda nöfn allra þeirra sviðsverka eða listamanna sem koma til álita til Grímunnar - Íslensku sviðslistaverðlaunanna.

8.5. Meðlimir valnefndar velja síðan leynilega og án samráðs við aðra meðlimi valnefndar, fimm listamenn eða sviðsverk í hverjum verðlaunaflokki. Raða skal listamönnunum eða sviðsverkunum fimm í fyrsta til fimmta sæti með tölustöfunum 1, 2, 3, 4 og 5.

8.6. Eftir að hafa lokið við að fylla út kjörseðlana skulu þeir senda kjörgögnin til stjórnar Íslensku sviðslistaverðlaunanna eða afhenda þau í eigin persónu, allt eftir nánara fyrirkomulagi kosninga.

8.7. Stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna tekur saman úrslit kosninganna og útbýr sundurliðaðan kjörseðil í hverjum verðlaunaflokki fyrir sig sem inniheldur nöfn þeirra fimm listamanna eða sviðsverka sem efst eru í hverjum flokki. Undanþága frá fjölda tilnefninga er útskýrð í kafla tvö.

8.8. Þeir sem hafa rétt til þess að hljóta tilnefningu eru allir þeir íslenskir og erlendir listamenn sem starfað hafa við þau sviðsverk sem frumsýnd hafa verið á leikárinu.

8.9. Allt að mánuði fyrir verðlaunahátíðina, eða að öllu jöfnu um miðjan maí skal stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna boða meðlimi valnefndar á kjörfund. Tilnefningar til Íslensku sviðslistaverðlaunanna skulu þá kunngjörðar í fyrsta sinn. Þar kjósa valnefndarmenn verðlaunahafa með leynilegri kosningu. Þeir fylla út kjörseðlana með því að raða viðkomandi listamönnum eða sviðsverkum í fyrsta til fimmta sæti á sama hátt og áður.

8.10. Að loknum þessum kjörfundi hefur stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna yfirumsjón með talningu atkvæða og reiknar út niðurstöðu forvals, en heldur úrslitunum leyndum fram að verðlaunahátíðinni sjálfri.

8.11. Eigi síðar en tveimur dögum eftir kjörfund kunngjörir stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna opinberlega með fréttatilkynningu og fréttamannafundi þau fimm nöfn listamanna eða sviðsverka sem efst urðu í kjöri valnefndar í öllum flokkum. Þessi fimm nöfn eru tilnefningar til Grímunnar - Íslensku sviðslistaverðlaunanna. Ef jafntefli verður í fimmta, sjötta og sjöunda sæti o.s.frv. í einhverjum flokki, verða tilnefningar sex eða sjö o.s.frv.

8.12. Veitt eru verðlaun fyrir starf viðkomandi listamanns við eitt ákveðið sviðsverk eða fleiri sviðsverk nái sami listamaður kjöri fyrir starf sitt við fleiri en eitt sviðsverk.

8.13. Stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna getur boðað alla meðlimi valnefndar á sérstakan fund ef fjalla þarf um vafamál sem kjörstjórn getur ekki tekið afstöðu til. Valnefnd er æðsta vald í málefnum þeim er varða valferli, kosningar og öllum vafamálum sem upp kunna að koma.

9. EFTIRLIT

• Svo tryggt verði að ofangreindum ákvæðum verði fylgt eftir hefur stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna eftirlitsskyldu gagnvart starfsreglum þessum og getur gripið til úrræða telji hún þörf á því. Meðal úrræða sem stjórn og framkvæmdaaðili hafa til þess að framfylgja reglunum eru:

9.1. Að beina til stjórna þeirra aðila sem skipa fulltrúa í valnefndir að einstakir fulltrúar standist ekki kröfur um hæfi eða séu ekki líklegir á komandi leikári til þess að standast kröfur um hæfi.

9.2. Ef framkvæmdaaðili telur að fulltrúi í valnefnd standist ekki ákvæði um hæfi, eða uppfylli að öðru leyti ekki skilyrði um setu í valnefnd, er honum heimilt að gera kröfu um að skipt verði um fulltrúa.

9.3. Að útiloka fulltrúa frá kosningum komi það í ljós að fulltrúi hafi ekki náð samþykktu lágmarkshlutfalli séðra sýninga.

9.4. Stjórn Íslensku sviðslistaverðlaunanna getur ráðið hlutlausan og utanaðkomandi eftirlitsaðila sem fylgist með framkvæmd kosninga, bæði forvali og aðalvali. Eftirlitsaðilinn fær fullan aðgang að kosningagögnum. Honum ber að tryggja, ásamt framkvæmdaaðila, að kosning fari fram samkvæmt starfsreglum og að ákvæði um vanhæfi séu virt.

10. GILDI

• Starfsreglur þessar tóku gildi við upphaf starfsárs Íslensku sviðslistaverðlaunanna 21. maí 2006, með breytingum við upphaf starfsárs Íslensku sviðslistaverðlaunanna 21. maí 2007, með breytingum við upphaf starfsárs Íslensku sviðslistaverðlaunanna 24. apríl 2008, með breytingum við upphaf starfsárs Íslensku sviðslistaverðlaunanna 21. maí 2009 og með breytingum 22. október 2012.

• Starfsreglur þessar voru samþykktar af fulltrúaráði Sviðslistasambands Íslands á aðalfundi Íslensku sviðslistaverðlaunanna 15. maí 2006, með breytingum á aðalfundi Íslensku sviðslistaverðlaunanna 14. maí 2007, með breytingum á aðalfundi Íslensku sviðslistaverðlaunanna 19. maí 2008, með breytingum á aðalfundi Íslensku sviðslistaverðlaunanna 13. október 2008 og með breytingum á aðalfundi sviðlistasambands Íslands 22. september 2009, með ákomnum breytingum samþykktum á aðalfundi Sviðslistasambands Íslands 26. september 2011 og með ákomnum breytingum samþykktum á aðalfundi Sviðslistasambands Íslands 22. október 2012